8 av 10 tycker att jämställda byggarbetsplatser blir roligare

8 av 10 tycker att jämställda byggarbetsplatser blir roligare

Majoriteten vill ha en mer jämställd byggbransch. Det visar årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen fått svara på frågor om jämställdhet, machokultur och inkludering.

I årets Ramirentrapport, som tagits fram av Ramirent i samarbete med Novus, tycker hela 86 procent av de tillfrågade att en jämställd arbetsplats blir roligare. 55 procent menar samtidigt att arbetsplatsen då också blir mer effektiv.

– Anledningarna till att det blir mer effektivt är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent i ett pressmeddelande.

MER BEHÖVS GÖRAS

Vidare uppger 8 av 10 i rapporten att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur. Men samtidigt finns det utrymme för förbättringar. Bara 68 procent svarar att deras arbetsplats är anpassad för kvinnor i dag.

– Här behöver branschen bli bättre. Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom IT och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det, är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen idag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, säger Anna Klebe.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER